• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Bestuur islamitische scholen treedt af

Het bestuur van de Amsterdamse islamitische basisscholen El Faroeq en Abraham el Khaliel is afgetreden. Daarmee is een einde gekomen aan een maandenlange strijd tussen de medezeggenschapsraden en het bestuur.

De AOb spande vorig jaar namens de medezeggenschapsraden van de scholen El Faroeq en Abraham el Khaliel een kort geding aan tegen het bestuur van die scholen. De MR’en kregen van de rechter gelijk. Het bestuur, de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (SIBA), moest de MR’en inzicht geven in de financiën. Ook moest duidelijk worden wie er door het bestuur als leidinggevenden waren aangesteld. Maar het bestuur ondernam geen actie, het vonnis werd niet uitgevoerd. Dit resulteerde in beslaglegging op de tegoeden van de twee scholen.
Dat zette ook geen zoden aan de dijk. Na Kamervragen over de kwestie ging het ministerie van Onderwijs tot actie over. Er werd een aanvullend onderzoek uitgevoerd. De Onderwijsinspectie concludeerde dat ‘de situatie zeer ernstig is en er sprake is van diverse wettelijke overtredingen’. Daarop drong het ministerie aan op het aftreden van de bestuursleden. “En dat is nog nooit eerder voorgekomen”, weet AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen. “Ik ben ervan overtuigd dat dit niet was gebeurd als wij niet al in november dat kort geding hadden aangespannen en de vervolgstappen, de beslaglegging, niet hadden ondernomen. Zonder dat duwtje in de rug was de zaak blijven aanmodderen.”
Het SIBA-bestuur ging eind april overstag. Ze dragen hun taken over aan een interim-bestuur. “De nieuwe bestuurders zijn voorgedragen door het ministerie en de islamitische besturenorganisatie ISBO. Het punt is dat het oude bestuur zijn handtekening moet zetten onder de documenten die nodig zijn om het interim-bestuur officieel te benoemen. Dat is nog niet gebeurd. Pas als de handtekeningen staan, overweegt de AOb de beslaglegging op te schorten.”
Over zes maanden moet een nieuw bestuur in functie zijn. Het interim-bestuur wordt die tijd bekostigd door het ministerie. De AOb blijft een vinger aan de pols houden.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.