• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur E.. Prins 
  • Redactioneel

 

Onderwijswerkgevers kunnen niet om allochtonen heen

Het lerarenkorps, het schoolmanagement en de schoolbesturen zijn té wit, terwijl diversiteit juist goed is voor de organisatie. Daarover waren de aanwezigen van het debat Positieve discriminatie werkt het snel eens. Maar voorkeursbeleid voor allochtonen is weinig populair.

Positieve discriminatie. Was dat niet iets van tien jaar geleden? “Ja”, erkent Rajesh Ramnewash. “Maar wij willen het graag opnieuw bespreekbaar maken.” Ramnewash werkt voor Eutonos, een organisatie die gemotiveerde en deskundige allochtone aspirant-bestuurders en schoolbesturen met elkaar in contact brengt. Hij leidt een project van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) dat allochtone schoolbestuurders werft en bemiddelt. Via dit project zijn de afgelopen jaren 22 bestuursplekken opgevuld door mensen met een dubbele culturele achtergrond. Maar dit is een druppel op een gloeiende plaat: slechts 2 procent van de schoolbestuurders is allochtoon. Voor directies en het onderwijspersoneel liggen die percentages iets hoger.
Ramnewash is daarom voorstander van een voorkeursbeleid voor allochtonen in het onderwijs. Positieve discriminatie werkt luidde dan ook de titel van het SBO-debat in Rotterdam. Deze ietwat provocerende stelling werd al snel van tafel geveegd door Geert-Jan Waasdorp, directeur van de Intelligence Group. Onderzoek van zijn bureau wijst uit dat positieve discriminatie averechts werkt. “Iemand wil aangenomen worden om zijn kwaliteiten.” Volgens Waasdorp is het allemaal niet zo moeilijk. Wil je allochtoon personeel aantrekken? Straal dan uit dat je een multiculturele organisatie bent en werf op de goede plekken. “En dat is niet via de Volkskrant, maar bijvoorbeeld via het Centrum voor werk en inkomen.”
De vraag is of onderwijsinstellingen wel zitten te wachten op allochtoon personeel. In woord en beleid vindt iedereen diversiteit positief en belangrijk. Maar tegelijkertijd vinden allochtonen moeilijker een baan.
“Waarom valt tweederde van de allochtone pabo-studenten vroegtijdig uit”, vroeg SBO-onderzoeker Aster van Kregten zich hardop af. “Dat ligt ook aan de maatschappij”, antwoordde ze zelf. “Wij heten ze niet altijd welkom.” Terwijl het zo simpel kan zijn. “Wil je een allochtoon in je bestuur? Bel Eutonos en je hebt morgen vijf kandidaten”, zegt schoolbestuurder Welsly Bodha. Over een paar jaar is dat niet meer nodig. Waasdorp: “De arbeidsmarkt vergrijst en verkleurt, dus over een jaar of vijf kan geen werkgever meer om allochtonen heen.”
Meer informatie? Kijk op www.eutonos.nl

Het SBO nodigt schoolbesturen en lerarenopleidingen uit voor 1 juni een projectvoorstel in te dienen om meer allochtone leraren voor de klas te krijgen en te houden. De tien beste projecten maken kans op een financiële bijdrage van maximaal 15 duizend euro. Kijk voor meer informatie op www.projectfullcolor.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.