• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur E.. Prins 
  • Mijn collega

 

Mijn collega

Sonja Vissers van Dijk
John F. Kennedyschool, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht

Het was door haar schoolgaande dochtertje (9) dat Sonja Vissers van Dijk (33) interesse kreeg voor een baan in het onderwijs. “Ik wilde meer dan een beetje helpen bij de crea.” Dus begon ze op haar 29ste, na een loopbaan als directiesecretaresse, aan de deeltijd pabo. Inmiddels werkt Sonja naast haar studie drie dagen in de week op de John F. Kennedyschool in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Haar dochtertje gaat naar een derde locatie van dezelfde school.
Sonja is leerkrachtondersteuner, een redelijk nieuwe functie die iemand ook zonder lesbevoegdheid mag uitoefenen. Haar werk is vooral remedial teaching in en buiten de groep. “Hartstikke leuk”, vindt ze.
Het is inmiddels al haar tweede baan. Eerder bleef Sonja na een stage hangen op een andere school in Zwijndrecht. Daar overleed tijdens haar stageperiode een collega. Een ander werd zwanger en zo kwam Sonja, als onderwijsassistent, uiteindelijk zelfstandig voor een kleutergroep te staan. “Ik wist dat het niet mocht, maar ik heb het uiteindelijk maar positief benaderd en er mijn lio-vrijstelling voor weten te krijgen.”
Deze gebeurtenis motiveerde haar AOb-lid te worden. “Er zijn veel misstanden bij studenten die stage lopen en de bond speelt een belangrijke rol bij het informeren en helpen van studenten en starters.”
Sonja hoopt dat ze na haar afstuderen op de John F. Kennedyschool kan blijven, als groepsleerkracht en als techniekcoördinator. Ze is nu bezig met haar differentiatie techniek en wil er graag aan bijdragen dat techniek meer geďntegreerd wordt in de lessen. “Techniek is op veel basisscholen nog een ondergeschoven kindje terwijl het zoveel mogelijkheden biedt om lesstof voor leerlingen tastbaar te maken en om op een leuke, praktische manier met kinderen bezig te zijn.”


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.