• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur . Overige 
  • Het juridisch probleem

 

BeŽindigen dienstverband

Ik werk in de bve-sector en heb een dienstverband voor een jaar. Nu kan ik elders een vaste baan krijgen. Kan ik mijn tijdelijke dienstverband dan meteen of op korte termijn beŽindigen?

Als iemand een tijdelijk dienstverband heeft, dan eindigt dit in principe na afloop van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Bij vervanging is de duur van het tijdelijke dienstverband veelal afhankelijk van de afwezigheid van degene die wordt vervangen. Zodra diegene niet meer afwezig is, eindigt het contract.
Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek kan een tijdelijk dienstverband pas tussentijds worden opgezegd als dat recht voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of in de cao.
In de cao-bve is bepaald dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of voor onbepaalde tijd kunnen zijn. Er staat ook in de cao dat de arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging.
De cao-bepaling lijkt daarmee ook tussentijdse opzegging van een tijdelijk dienstverband toe te staan. Maar uit een uitspraak van de Commissie van Beroep bve blijkt dat dit niet de juiste interpretatie is. De commissie is van mening dat de artikelen over opzegging in de cao-bve allemaal gaan over beŽindiging van het dienstverband in algemene zin. Ook stelt de commissie dat de mogelijkheid om een dienstverband voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen niet in de cao-bve is opgenomen.
Wanneer in een arbeidsovereenkomst ook niks staat over de tussentijdse opzegging van een tijdelijk dienstverband, is dit dus niet toegestaan. De werkgever moet toestemming geven, wanneer de werknemer wil opstappen voor de einddatum van het tijdelijk dienstverband.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.