• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Het nieuwe bètavak

Vanaf 2007 is het nieuwe bètavak met de werknaam ‘natuur, leven en technologie’ een van de keuzevakken in de profielen natuur en gezondheid en natuur en techniek van havo/vwo. De minister van Onderwijs heeft een stuurgroep ingesteld die de ontwikkeling van het examenprogramma en de inhoud van het nieuwe vak begeleidt. Het Platform Bèta Techniek is met dertig scholen begonnen aan de ontwikkeling van mogelijke modules voor het nieuwe vak. Meer informatie is te vinden op www.slo.nl bij ‘tweede fase’.
In de komende maanden moeten scholen besluiten nemen over de inrichting van de tweede fase vanaf augustus 2007. Hoog tijd om docenten op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Na de eerste zwaar overtekende studiedag in november 2005 organiseren AOb, NVON, NVVW, het Platform Bèta Techniek en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) op 8 maart in De Eenhoorn te Amersfoort een tweede studiedag over het nieuwe vak. Deelname kost vijftig euro, AOb-leden betalen vijfentwintig euro. Aanmelding via www.hetnieuwebetavak.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.