• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Scholingsconferentie Groep 8

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is voor leerlingen een belangrijk moment. Aan de overdracht tussen twee werelden moet veel zorg worden besteed. De AOb organiseert in Utrecht op 29 maart van 13.30 tot 17.00 uur een scholingsconferentie voor leerkrachten uit primair en voortgezet onderwijs die betrokken zijn bij de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. In een aantal workshops gaan experts in op actuele onderwerpen zoals:
- de nieuwe onderbouw in het voortgezet onderwijs;
- de overdracht van leerlingen;
- kennis en vaardigheden in het primair onderwijs;
- leerstofanalyse en meting door de Cito-groep;
– omgaan met zorgleerlingen en leerlingen met gedragsproblemen.
Aan deelname zijn voor AOb-leden geen kosten verbonden, niet-leden betalen vijftig euro. Aanmelden voor 8 maart via beleid@aob.nl, ter attentie van H. Pielkenrood, onder vermelding van ‘Conferentie po/vo’. Deelnemers ontvangen ruim tevoren een programma en de routebeschrijving.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.