• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Tweede fase in evenwicht

In mei 1997 heeft de Kamer het wetsvoorstel over de profielen tweede fase havo/vwo aangenomen. Het betekende dat in 1998 en 1999 op de scholen in de bovenbouw van havo en vwo de vrije pakketkeuze werd ingeperkt en het zogenoemde pretpakket verdween. Daarmee moesten de scholieren een betere voorbereiding krijgen op het hoger onderwijs. Probleem was namelijk dat de helft van de havisten strandde in het hbo en pas na zeven jaar studeren lag het percentage afgestudeerden op de universiteiten iets boven de 50 procent. De nieuwe examenprogramma’s werden geformuleerd in nauw overleg met alle betrokken organisaties in voortgezet- en hoger onderwijs.
Daarnaast gingen scholen ook aan de slag met zelfstandigere werkvormen, die werden aangeduid met het studiehuis. Het studiehuis werd echter niet wettelijk opgelegd.
Aanvankelijk werd er veel geklaagd over en door leerlingen gedemonstreerd tegen de zwaarte van het programma, de rommeligheid op de scholen en het ontbreken van boeken. Zeker in de eerste fase waren deze klachten terecht. En het was dan ook geen ‘gewiebel’ van Karin Adelmund dat zij destijds met verlichtingsvoorstellen kwam. Inmiddels is er veel meer op orde op de scholen. Opmerkelijk is dat juist de studenten nu klagen dat het programma te licht dreigt te worden met de nieuwe voorstellen voor de tweede fase van de minister. Op lievemaria.nl klagen ze dat ze met te weinig wiskunde op de universiteit terechtkomen, waardoor ze met een niet meer weg te werken achterstand zitten, en zij waarschuwen dat de hoeveelheid wiskunde op havo en vwo niet nog verder mag dalen. We moeten dus zorgen dat we een goede balans vinden tussen voldoende vakken en de verdieping in die vakken. Tussen kennis en vaardigheden en tussen samenhang in de profielen en keuzevrijheid voor leerlingen. Bij dit alles zijn voldoende lesuren om een vak te geven de randvoorwaarde.
Belangrijk is dat hierbij de oorspronkelijke bedoeling van een betere aansluiting tussen havo, vwo en hoger onderwijs overeind blijft staan. Het is daarom zaak voor politiek en scholen samen om evenwicht te vinden in de tweede fase en leerlingen een stevige basis voor hun toekomst mee te geven.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.