• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur . Overige 
  • Column

 

De kunst van het rekenen

Met de rekenkundige vaardigheden is het tegenwoordig in Nederland slecht gesteld. Iedereen klaagt erover: leerlingen, studenten, docenten, pabo, hbo en universiteit.
De Rijksuniversiteit Groningen heeft zelfs besloten het instapniveau voor de studie wiskunde naar beneden te schroeven omdat het zo treurig gesteld is met de rekenkundige vaardigheden. Hoogleraar Henk Broer hoopt zijn studenten binnen een jaar weer goed bij de les te krijgen. Tienduizend studenten wiskunde, natuurkunde en informatica slaakten op www.lievemaria.nl een noodkreet over het niveau en het aantal uren wiskunde op de middelbare school. Zij vinden dat de vermindering van het aantal uren wiskunde (voor tweede fase 646 uur, met tweede fase 760 uur en nieuwe tweede fase 520 uur) tot nog grotere problemen leidt op de universiteit.
De inhoud van het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs moet onder de loep worden genomen. De Commissie Siersma doet dat voor wiskunde d al. Maar ook moet wiskunde in het voortgezet onderwijs meer tijd krijgen. De VVD wil het aantal uren wiskunde houden op het huidige niveau.
Rekenen is geen wiskunde. Maar op de pabo kunnen ze niet eens rekenen, blijkt uit onderzoek, en dat zijn wel leerlingen die veelal van de havo en het mbo komen. Voor de pabo moet er dus een aanscherping komen, het kan niet zo zijn dat een leerling uit groep 8 van de basisschool beter rekent dan de meester of juf afkomstig van de pabo.
Nu kunnen we wiskunde verplicht stellen op de havo, maar dan heb ik nog geen garantie voor voldoende kennis bij mbo’ers die naar de pabo gaan. De VVD vindt dat er enerzijds een toelatingstoets voor de pabo moet komen als het gaat om rekenen casu quo wiskunde en anderzijds een herziening van de inhoud van het reken/wiskundeonderwijs op de pabo. De minister heeft al voorgesteld om na het eerste jaar een toets af te nemen met bindend studieadvies. En dat steunt de VVD.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.