• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur D. Hollander 
  • Redactioneel

 

Niet alleen rekenen

Buiten de pabo is Engels een wereldtaal, daarbinnen een ondergeschoven kindje. Met die klacht heeft de Vedocep, het netwerk van docenten Engels aan de pabo, zich gewend tot het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs.

Uit een al in 2003 door de Vedocep uitgevoerd onderzoek kwam naar voren dat het slecht gesteld is met het Engels op de pabo. Het is er sinds die tijd niet beter op geworden, constateren de docenten Engels. Op een aantal pabo’s is geen docent Engels aanwezig en bestaat ook geen vacature voor dit vak. Bovendien is het netwerk bang dat bij de vernieuwingsronde van de pabo’s het vak Engels het onderspit zal delven op de instellingen waar het wèl wordt gegeven.
Het netwerk vindt dit een vreemde ontwikkeling. Immers, Engels is een verplicht vak in groep 7 en 8 van de basisschool. Daarbij komt nog het voornemen van de minister om Engels vanaf groep 5 te stimuleren. Engels zou in het curriculum van de pabo de plek moeten krijgen die nodig is om toekomstige leerkrachten minimaal voor te bereiden op het geven van Engels in het basisonderwijs. Het netwerk van docenten pleit in het bijzonder voor meer aandacht voor taalvaardigheid en het afnemen van een diagnostische toets taalvaardigheid Engels aan het begin van de opleiding.
Er is al geruime tijd een project beschikbaar ‘Vakspecifieke competenties voor studenten aan de lerarenopleiding primair onderwijs’, te vinden op de website van de SLO: www.slo.nl/po/themas/00003/00019

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.