• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Minder zij-instroom

Het aantal zij-instromers in het basisonderwijs is flink afgenomen. In het topjaar 2003 werden 701 bevoegdheidsverklaringen afgegeven, in 2005 waren dat er nog maar 152. Een daling in twee jaar van bijna tachtig procent. De werkgelegenheid in het basisonderwijs is namelijk stabiel en de ‘gewone’ pabo-opleidingen leveren voldoende studenten af. In het voortgezet onderwijs blijft het een aantrekkelijk traject. De afgelopen drie jaar schommelt het aantal zij-instromers rond de vijfhonderd. Vorig jaren waren het er 426.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.