• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Geen kritische vriend, maar controleur

De Onderwijsraad vindt dat de inspectie van het onderwijs voortaan het niveau van de eindexamens moet gaan bewaken. Ook zou de inspectie intensiever moeten kijken naar de bekwaamheidseisen van leraren en de examens op de lerarenopleiding.

De Onderwijsraad schrijft dat in het afgelopen woensdag verschenen advies Doortastend onderwijstoezicht. Volgens de raad is extern toezicht door de overheid nodig, maar kan het wel eenvoudiger. ‘Een beperkt geheel aan normen geeft een houvast dat we hard nodig hebben’, schrijft de raad. Over die normen valt niet te onderhandelen. Daarbij denkt de Onderwijsraad aan de minimale onderwijstijd, het aandeel bevoegde leraren en resultaatnormen voor taal en rekenen.
De Onderwijsraad voelt er niets voor om het toezicht over te laten aan de scholen zelf, ouders, brancheorganisaties of raden van toezicht. Wel moet de rol van de inspectie helderder en onafhankelijker worden: zij zal zich minder als adviseur en meer als controleur moeten opstellen. ‘De toezichthouder is geen kritische vriend, maar een afgevaardigde van de samenleving die toetst of wat wordt voorgespiegeld, ook wordt waargemaakt’, schrijft de raad. Daarbij is de inspectie misschien ook geen verlengstuk van het ministerie meer, maar oordeelt zelf als vertegenwoordiger van ‘het algemeen belang’ op basis van de wettelijk vastgestelde normen. Daarmee lijkt de Onderwijsraad te kiezen voor een meer met Engeland vergelijkbaar model, waar de Engelse inspecteurs van Ofsted rechtstreeks verantwoording afleggen aan het parlement.
Bovendien moet de inspectie sneller dan voorheen ingrijpen als een school in grote problemen verkeert, zoals bestuurlijke chaos, slechte onderwijsresultaten of financieel wanbeheer. Zwakke scholen, zo constateert de raad, hebben daar ook baat bij. Scholen die nu onder intensief toezicht zijn geplaatst, scoren daarna beter. Tegelijkertijd ziet de Onderwijsraad graag dat de inspectie meer verschillende sancties kan opleggen. Daarbij gaat het om waarschuwingen door middel van een gele kaart, het aanstellen van een bewindvoerder of sluiting van de school.

Het advies ‘Doortastend onderwijstoezicht’ is te downloaden vanaf www.onderwijsraad.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.