• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Uitslag peiling

De beste oplossing voor het verbeteren van het rekenniveau van de toekomstige leraren basisonderwijs is volgens de ruim 1150 deelnemers aan de webpeiling simpel: meer uren rekenen en rekendidactiek op de pabo zelf. Het vakonderwijs wordt zo weer nieuw leven ingeblazen. Volgens n op de vijf moet het accent liggen op het voortraject, dus meer wiskunde op mbo en havo. Duidelijk wordt ook dat vrijwel niemand vindt dat kleuterjuffen met minder rekenkennis toekunnen.

Hoe kan de rekenvaardigheid worden opgekrikt?

Meer wiskunde op havo en mbo 20%
Rekentoets eerste jaar pabo 18%
Minder rekenkennis voor kleuterjuf 4%
Meer rekenen en rekendidactiek op pabo 58%

Nieuwe peiling

Hoogleraar Jaap Dronkers presenteerde in de Volkskrant zijn plan van aanpak voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. En element is het opsplitsen van grote scholen in kleinere eenheden, die vervolgens meer gaan concurreren. Op die manier hebben ouders weer meer te kiezen en proberen scholen het beste resultaat te bereiken. Wat vindt u daarvan?

Kleinere scholen en meer concurrentie?

Eens
Oneens

Surf naar www.aob.nl en kies voor kwaliteit

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.