• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Contributievoordeel: hoe werkt het?

Vakbondsleden hebben contributievoordeel. Die regeling is met (vrijwel) alle onderwijswerkgevers afgesproken. De uitvoering daarvan heeft veel leden in verwarring gebracht, waardoor zij denken dat ze dubbel betalen. Eerst via hun werkgever en vervolgens aan de AOb. Dat is niet het geval.
Voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hbo geldt dat zij tegelijk met hun eindejaarsuitkering een deel van de contributie over 2005 terug hebben gekregen. Overigens alleen als zij bij hun werkgever daarvoor een verzoek hebben ingediend en de contributieopgave van de AOb hebben ingeleverd.
Door de opname van de contributie in het bruto-nettotraject lijkt het misschien alsof u iets betaalt, maar in werkelijkheid kreeg u in december contributie terug. Dat er vervolgens door de AOb weer contributie wordt gend, klopt dan ook. Dat is de maandelijkse of kwartaalcontributie over 2006, waarvan u eind dit jaar bij de eindejaarsuitkering weer een deel terug kan krijgen. Een verzoek daartoe moet u in het najaar van 2006 indienen bij uw werkgever. Over de uitvoering daarvan krijgt u van de AOb in het najaar bericht.
In de bve geldt de regeling pas met ingang van 2006. Over de precieze uitvoering daarvan moeten werkgevers en vakbonden nog afspraken maken. U hoeft nu nog niets te ondernemen. Zodra deze regeling bekend is, wordt deze in het Onderwijsblad en op de website bekendgemaakt en ontvangt u van de AOb in een brief uitleg over de aanvraagprocedure.
Voor al deze sectoren geldt dat door verwerking van de contributie in het bruto-nettotraject men zoveel minder betaalt als het percentage van de belastingschaal waar men in valt. Dat scheelt per jaar tussen de 30 en 50 procent op de vakbondscontributie.
Postactieve leden kunnen geen gebruikmaken van deze regeling. Wel betalen zij contributie gebaseerd op een andere contributietabel en genieten al gauw een korting van circa vijftig procent. Zie voor de contributietabel website www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.