• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Daltonschool Rijnsweerd wil lokalen

Vanwege het enorme ruimtegebrek rouleert op de Utrechtse daltonschool Rijnsweerd de ellende: om de paar maanden worden steeds weer verschillende groepen samengevoegd tot klassen van veertig leerlingen of meer. Een voorstel van de school om goedkope noodlokalen, die ze zelf had opgeduikeld, neer te zetten, werd door de gemeente afgewezen. Op woensdag 25 januari voerde de school in de ijzige kou actie: de kinderen kregen buiten les.
Het lokalentekort is niet uniek. Volgens de Algemene Onderwijsbond en besturenorganisatie Vos/ABB geven gemeenten structureel minder geld uit aan onderwijshuisvesting dan zij krijgen (lees ook het verhaal op pagina 16). Bij dit Onderwijsblad zit een gezamenlijke folder van de twee organisaties om alle leden te wijzen op de belangrijke rol van de gemeenten bij het onderwijsbeleid.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.