• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Homobeleid

Scholen hoeven geen specifiek homobeleid te voeren. Zo luidt de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling naar aanleiding van een klacht van Erwin Kunnen, leraar natuurkunde en voorzitter van de lesbo/homogroep van de AOb.

Volgens Kunnen zit er verschil in discriminatie van vrouwen of allochtonen en homoseksuelen. “Er loopt hier geen meisje op school rond dat gedurende zes jaar heeft verborgen dat ze meisje is. Dat is voor sommige homoseksuele leerlingen wel anders.” En dus zouden scholen – in dit geval scholengemeenschap Broklede in Breukelen – homodiscriminatie apart moeten noemen in hun veiligheidsbeleid. Volgens scholengemeenschap Broklede plaatst zoiets homoseksuelen juist in een uitzonderingspositie. De school stelt dat zij een goed beleid voert om de veiligheid van alle groepen te garanderen. Daarnaast wordt in het lesprogramma aandacht besteed aan homoseksualiteit. En in het tweede jaar is er een themaweek over ‘anders zijn’. Voor een expliciet homobeleid voelt de school niets.
Kunnen stapte vervolgens op eigen titel naar de Commissie Gelijke Behandeling. Deze stelde hem niet in het gelijk. Volgens de commissie ontbreekt het wettelijk kader om scholen te verplichten preventief aandacht te besteden aan homoseksualiteit en intolerantie tegenover homo’s.
Kunnen is teleurgesteld. “Voor mij persoonlijk is het zeer emotioneel. Maar voor andere scholen is het ook van groot belang. Er zijn leerlingen die omdat ze niet voor hun seksualiteit durven uitkomen een relationele achterstand oplopen van vier à vijf jaar. Expliciet beleid zou daar wat tegen kunnen doen.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.