• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Meer academici voor de klas

Hoe kan het talent in Nederland beter benut worden? Door scholen weer met elkaar te laten concurreren en hoger opgeleiden aan te stellen.

Dat schrijft onderzoeker Jaap Dronkers in zijn bijdrage aan de ‘sociale agenda’. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en de Volkskrant zijn dit project gestart om oplossingen te verzamelen voor zeven vraagstukken in onze samenleving. Onderwijssocioloog Jaap Dronkers doet de aftrap met een eerste artikel over het benutten van talent in het onderwijs. De samenvatting daarvan was zaterdag 28 januari in de Volkskrant te lezen. Dronkers denkt dat talent van leerlingen onbenut blijft omdat scholen in hun regio teveel een monopoliepositie hebben, roc’s zijn daar het ‘trieste’ voorbeeld van. Gebrek aan concurrentie zorgt ervoor dat scholen niet gedwongen worden om effectief te opereren.
Zijn eerste oplossing is dan ook de grote instellingen weer in kleinere bestuurlijke eenheden op te delen. Ouders hebben dan weer meer vrije keuze. Volgens Dronkers zijn scholen ook effectiever naarmate leerkrachten, ouders en leerlingen zich er meer bij betrokken voelen. Vandaar dat hij vindt dat het bestuur door hen gevormd moet worden, aangevuld met vertegenwoordigers van de samenleving. Als derde oplossing vindt Dronkers de terugkeer van het centraal eindexamen wenselijk. Scholen kunnen dan niet meer sjoemelen met schoolonderzoeken van te lage kwaliteit. De inspectie mag zich alleen bemoeien met de resultaten en niet met de manier van lesgeven. Zijn de resultaten beneden peil, dan moet de school gesloten worden, voordat er nog meer slachtoffers vallen. De laatste troef van Dronkers zijn de universitair opgeleide leerkrachten. Per vijftien teamleden wil hij een academisch geschoolde collega op een sleutelpositie in de school. Dat kunnen ook deskundigen als orthopedagogen of onderwijskundigen zijn, zij moeten de professionaliteit van het team bevorderen.
Docenten moeten zich daarnaast verplicht bijscholen, anders wacht hen ontslag. Mensen op achterstandsscholen krijgen meer betaald. De opleidingen zelf hebben een extra impuls nodig via de aanstelling van gepromoveerden. De ambitie wil hij terugbrengen in de beroepsgroep door doorstroming naar zwaardere onderwijsniveaus mogelijk te maken. In totaal kost de laatste oplossing circa 850 miljoen euro per jaar.
Dronkers denkt dat de verbeteringen die hij voorstelt, de redding kunnen zijn van de toekomstige generatie leerlingen aan het vmbo en de praktijkschool ‘die nu met een nepdiploma (te weinig bruikbaars geleerd) de arbeidsmarkt worden opgestuurd en van een koude kermis thuiskomen. Het feit dat deze ontgoochelde leerlingen in hoofdzaak migranten zijn, maakt de urgentie en dus ook de baten van mijn voorstel alleen maar groter.’ De hele tekst is te vinden op www.socialeagenda.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.