• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Actie loonstrook

Bij de Algemene Onderwijsbond komen naar aanleiding van de eerste loonstroken veel vragen binnen over de effecten van de nieuwe zorgwet in combinatie met alle andere wijzigingen in de belasting. Omdat alle maatregelen per individu verschillend kunnen uitpakken – er zijn plussen en minnen – wil de AOb een zo goed mogelijk overzicht krijgen van de inkomens- en koopkrachteffecten, in de aanloop naar nieuwe cao-besprekingen. Daarvoor vraagt de bond de hulp van de leden. Binnenkort komt op de website de Actie loonstrook, met een formulier waarin u gevraagd wordt gegevens in te voeren over uw eigen situatie. Deze zijn hard nodig om gedetailleerd te kunnen bepalen wat de effecten van de maatregelen zijn voor verschillende groepen onderwijspersoneel. Met de resultaten wil de AOb actie ondernemen richting politiek en werkgevers.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.