• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Verwarring over verlof

De lumpsumfinanciering, de nieuwe Wet op de schooltijden en de levensloopregeling hebben sommige scholen in verwarring gebracht. De AOb kreeg telefoontjes dat er besturen zijn die denken dat met deze nieuwe wetten de bestaande verlofregelingen zijn opgeheven. Het ouderenverlof bapo, ouderschapsverlof en het spaarverlof zijn echter vastgelegd in de cao voor het primair onderwijs en die loopt van 2002 tot en met 2006. Zolang er geen nieuwe cao wordt afgesloten, gelden de bestaande regelingen. Door de nieuwe loonbelastingtarieven is wel de bonus afgeschaft op de flexbapo. Alleen voor mensen die er al gebruik van maken, is er een overgangsregeling. Meer nieuws over de verlofregelingen is te vinden op de website van de AOb, www.aob.nl.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.