• blad nr 3
  • 4-2-2006
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Werknmers overheid achteruit door zorgverzekering

Werknemers bij de overheid gaan er door de nieuwe zorgverzekeringswet fors op achteruit. Daarom moet het kabinet met extra geld over de brug komen om de negatieve inkomenseffecten te compenseren.
Dat schrijven de samenwerkende centrales van overheidspersoneel in een brief aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken en aan de Eerste en Tweede Kamer. Ze stellen dat met de eerste loonstroken duidelijk is geworden dat werknemers er tot 200 euro per maand op achteruit zijn gegaan. Ze vinden dat het kabinet onvoldoende middelen beschikbaar stelt voor compensatie. Vooral gepensioneerden en andere postactieven komen er bekaaid vanaf, omdat ze het moeten stellen zonder tegemoetkoming van de overheid.
De arbeidsmarktpositie van overheidspersoneel verslechtert ten opzichte van het bedrijfsleven, stellen de centrales. Minister Remkes had eerder aangegeven dat die positie niet zou mogen verzwakken. Aan die toezegging willen ze hem houden.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.