• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur E.. Prins 
  • Mijn collega

 

Mijn collega

Ruim vijf jaar geleden rolde chemisch analist Hans Smellink (52) bij toeval het onderwijs in. Nu zou hij niet anders meer willen. “Hier word ik wel 65.”
Smellink is technisch onderwijsassistent (toa) op het Bonhoeffer College in Enschede. In die functie bereidt hij onder andere de practica scheikunde voor en begeleidt hij de leerlingen van vmbo-t, havo en vwo bij hun praktijkopdrachten. “Hartstikke leuk” vindt hij het om zo praktisch met leerlingen bezig te zijn.
Tot zijn 43ste werkte Smellink als productontwikkelaar en -controleur bij zuivelfabriek Ormet in Enschede. Daar was hij gelijk na zijn opleiding tot chemisch analist begonnen, hij dacht er zijn pensioen te halen. Maar in 1992 werd de fabriek overgenomen en in 1996 gesloten door Coberco en kwam Smellink, na 21 dienstjaren, op straat te staan. Drie jaar ging hij van de ene tijdelijke uitzendbaan naar de andere. Soms had hij flinke tussenpozen niets. Toen hoorde Smellink via een bevriende leraar dat het Bonhoeffer College onderwijsassistenten zocht. “Ik zou wel gek geweest zijn dat niet te proberen.”
Smellink ging aan de slag als beginnend begeleidend onderwijsassistent. Dat werk hield echter niet veel meer in dan surveilleren. “Als een soort politieagent, zo begon je.” Hij werkte zich dan ook al snel op tot een niveau hoger en toen kwam de baan van toa vrij. “Die paste perfect in mijn straatje.”
Smellink vindt het werk als toa redelijk ontspannen in vergelijking met zijn oude werk in de fabriek. “Alles moest daar altijd zo snel en goedkoop mogelijk.” Hij weet dan ook: “Je moet zelf zorgen dat je goede arbeidsvoorwaarden krijgt. De baas doet het niet voor jou.” En aangezien je daarbij “samen sterker staat” is vakbondslidmaatschap voor hem vanzelfsprekend. “Een cao is er dankzij de bond.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.