• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Contributie in 2006 niet omhoog

De penningmeester en de algemene vergadering van de AOb hebben aan het begin van het jaar goed nieuws: de contributiegrondslag van de AOb in het nieuwe jaar blijft hetzelfde als in 2005. Voor het derde jaar achtereen blijft de contributie gelijk, waardoor de AOb behalve de grootste onderwijsbond ook de goedkoopste is.
De AOb kent een inkomensafhankelijk contributiesysteem dat ervoor zorgt dat wie weinig verdient, ook weinig hoeft te betalen voor het vakbondslidmaatschap. Wie er in bruto-inkomen op vooruit of achteruit gaat en in een andere salarisgroep terechtkomt, moet dit opgeven zodat een aanpassing van de contributie kan plaatsvinden.
In 2006 geldt in alle sectoren dat de vakbondscontributie met de werkgever verrekend kan worden, wat een interessant voordeel oplevert. Hierdoor wordt het lidmaatschap voor werkenden nog voordeliger. Daarnaast zijn er speciale tarieven voor studenten, arbeidsongeschikten en mensen buiten het onderwijs.
Gepensioneerden en fpu’ers betalen slechts de helft van de contributie. En lid blijven heeft zin: ook voor postactieven is de AOb actief. Zo werd na moeizaam onderhandelen de fpu-regeling goeddeels overeind gehouden en behartigt de AOB als deelnemer in het bestuur van pensioenfonds ABP de belangen van de gepensioneerden.

Wie de contributietabel wil hebben, kan deze vinden op internet www.aob.nl of opvragen bij het informatie- en adviescentrum: info@aob.nl of 0900 4636262

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.