• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

Internetenquête voor leden primair onderwijs  

Geef uw mening over lumpsum!

Op 18 januari 2006 neemt de Tweede Kamer de beslissing over de invoeringsdatum van de lumpsumbekostiging voor het primair onderwijs. In verband met het kamerdebat wil de AOb graag weten hoe u de situatie op uw school beoordeelt. Alle leden uit het primair onderwijs kunnen een korte enquête invullen op internet.
Surf naar www.its-nijmegen.nl/aoblumpsum en log in met uw lidmaatschapsnummer (op uw onderwijspas of adresdrager van het blad) en uw postcode. Het invullen kost hooguit een paar minuten.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.