• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Geschillencommissie

In de Stichting Samenwerkingsverband Commissie voor geschillen medezeggenschap voor bijzondere scholen op algemene grondslag nemen de volgende organisaties deel: de Algemene Onderwijsbond, de Landelijke Oudervereniging bijzonder onderwijs op algemene grondslag (Lobo) en de Vereniging Verenigde bijzondere scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS).
Op 1 februari 2006 treden af:
- mevrouw mr. G.J. Wubs-Postma, lid van de commissie, gekozen door de bevoegde gezagsorganen;
- mevrouw J. Winkels, plaatsvervangend lid van de commissie, gekozen door de medezeggenschapsraden.
Beiden worden door de VBS, AOb en Lobo, voor herverkiezing voorgedragen.
De bevoegde gezagsorganen, respectievelijk de medezeggenschapsraden, kunnen binnen acht weken na de publicatie van dit blad tegenkandidaten stellen. Een tegenkandidaat moet worden gesteld door ten minste tien bevoegde gezagsorganen of medezeggenschapsraden in een door hun voorzitters en secretarissen ondertekende verklaring, te zenden aan het bestuur van de Stichting, Nieuwendammerdijk 319, 1023 BJ Amsterdam. Ieder voorstel van een tegenkandidaat moet vergezeld gaan van een door de betrokkene ondertekende verklaring dat deze bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden. Als binnen acht weken geen tegenkandidaat is gesteld, worden de hierboven genoemde kandidaten geacht te zijn gekozen. In het andere geval zal het stichtingsbestuur verkiezingen organiseren.


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.