• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Goede scholen, slechte scholen

Medio december 2005 was het weer zover. Trouw publiceerde de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van scholen. Het goede nieuws was dat blijkbaar negentig procent van de scholen in Nederland gewoon goed presteert. Maar ja, de tien procent die het niet goed doet. Dat hoort gewoon niet te gebeuren in een land als Nederland. Het doel van het onderwijs is jonge mensen op een goede manier scholing te bieden, waardoor een diploma behaald wordt. En dat diploma is dan de garantie voor een goede start in vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
Uit het onderzoek blijkt dat in Amsterdam en Rotterdam veel ‘slechte’ scholen voorkomen en dat in algemene termen ook de havo slecht presteert. Dat is zorgwekkend. Toch valt hier een nuance aan te brengen. De cijfers van Trouw zeggen niets over het leer- en werkklimaat van de school en maken ook niet duidelijk wat nu de oorzaak is van het slechte rapportcijfer dat tien procent van de scholen kreeg.
Er zijn wat mij betreft twee rode draden te signaleren. De eerste is dat veel van de slecht presterende scholen dat al bijna vijf jaar doen, zonder dat er zicht is op vooruitgang in de prestaties. Blijkbaar zijn die scholen niet in staat het tij te keren. Dat betekent wat de VVD betreft dat het ministerie van Onderwijs veel beter zijn best moet doen om te kijken waar het aan schort, wat de school er aan kan doen en welke ondersteuning ze van anderen moet krijgen om wel vooruitgang te boeken. Het ministerie moet er meer bovenop zitten. Vijf jaar achtereen laten aanmodderen helpt geen kind.
De tweede rode draad vloeit uit de eerste voort. Wat doet de Onderwijsinspectie? Wat betekent haar toezichttaak als dit allemaal ontsnapt aan de aandacht van inspectie en ministerie. Zij hebben voldoende bevoegdheden om in te grijpen. Het is een kwestie van de mouwen opstropen en aan het werk. En als een schoolbestuur of directie het zelf niet kan, dan maar een bewindvoerder die orde op zaken stelt. Het onderwijs aan onze kinderen is te belangrijk om maar te laten waaien.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.