• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Uitslag peiling

Weinig vertrouwen in het nieuwe leren

Een forse meerderheid van de ruim 1300 stemmers op de AOb-website staat argwanend tegenover het nieuwe leren. Bijna driekwart vindt dat leerlingen de zelfstandigheid niet aankunnen of dat er toch eerst een stevige kennisbasis nodig is. Slechts één op de tien is echt enthousiast over de nieuwe aanpak.

Hoe denkt u over het nieuwe leren?

Didactische en pedagogische sprong voorwaarts 10%
Sommige opvattingen over zelfstandiger werken zijn goed 17%
Leerlingen kunnen zoveel zelfstandigheid niet aan 16%
Je zult leerlingen eerst iets moeten leren voordat ze zelf aan de slag kunnen 57%

Nieuwe peiling

Welke prioriteit bij onderwijs?

Ondernemers maken zich grote zorgen over het onderwijs. Als prioriteit pleiten zij voor het aanpakken van de uitval in het onderwijs en als tweede item willen zij dat het niveau stijgt. Wat moet er volgens u in 2006 als eerste in het onderwijs worden aangepakt?

Betere kwaliteit onderwijs
Minder uitvallers in vmbo
Hogere salarissen onderwijs
Meer kinderen een exacte opleiding
Kleinere klassen, meer personeel
Meer waardering uitblinkers

Verbeter het onderwijs, begin bij de website www.aob.nl en vul uw prioriteit in

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.