• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Nieuwe cao voor bve

De nieuwe cao voor de bve-sector is een feit. De sectorraad bve van de AOb heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit akkoord is vervolgens omgezet in een definitieve overeenkomst. Werknemers kunnen met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2005 een loonsverhoging tegemoet zien van een procent. Per 1 juli dit jaar gaan de salarissen met anderhalf procent omhoog en op 1 januari 2007 met een half procent. Ook komt er een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en kunnen vakbondsleden hun bondscontributie in mindering brengen op het brutoloon. Over het taakbeleid en de gevolgen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) wordt later dit jaar onderhandeld.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.