• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Wao wordt wia

De nieuwe wet op arbeidsongeschiktheid, wia, heeft grote consequenties voor iedereen die niet langer kan werken. Vooral mensen die niet volledig arbeidsongeschikt zijn, zullen te maken krijgen met andere, strengere regels. In een uitvoerig dossier wordt dit uitgelegd op www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.