• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Pensioenen 0,17 procent verhoogd

Pensioenfonds ABP verhoogt de pensioenen voor dit jaar met 0,17 procent, een gedeeltelijke indexatie per 1 januari. De verhoging is iets minder dan de helft van de gemiddelde loonstijging van 0,38 procent bij overheid en onderwijs in 2005.
Het ABP streeft ernaar de pensioenen de gemiddelde loonontwikkeling te laten volgen, maar met de huidige financiële positie ziet het pensioenfonds vooralsnog geen ruimte voor volledige indexatie. Volledige indexatie ligt in het verschiet bij een dekkingsgraad - verhouding tussen vermogen en pensioenverplichtingen - van minimaal 140 procent. De dekkingsgraad bedroeg begin november ongeveer 118 procent. Het ABP-bestuur heeft de indexatie daarom vastgesteld op 45 procent.
Het afgelopen jaar bedroeg de gedeeltelijke indexatie 0,12 procent, 79 procent van de loonontwikkeling in 2004.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.