• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Hoogste ledenaantal ooit: 76.070

De Algemene Onderwijsbond (AOb) had op 1 december 2005 76.070 leden, het hoogste aantal in zijn bijna tienjarig bestaan. De snelst groeiende groep bestaat uit leden onder de 35 jaar. Vijfenzeventig procent van de nieuwe leden is vrouw, wat overeenkomt met de oververtegenwoordiging van vrouwen in zowel het beroep als op de lerarenopleidingen. Het ledenaantal zal echter weer onder de 76.000 zakken door de opzeggingen aan het eind van het kalenderjaar. In de loop van het voorjaar komt de AOb vermoedelijk weer boven de 76.000.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.