• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Opkomst tienerleraar

In de nieuwe Straksvoordeklas een reportage over de opkomst van de speciale vmbo-leraar. Een aantal pabo’s verzorgt leerroutes waarmee afgestudeerden worden voorbereid op werken in het voortgezet onderwijs. De eerste ervaringen zijn positief. Verder een portret van Willie – Watskeburt – Wartaal, de rapper die dit jaar is begonnen met de opleiding voor leraar Nederlands. Straksvoordeklas is het gratis tijdschrift van de AOb voor alle studenten op lerarenopleidingen. Wie het nummer wil zien, kan het vinden op www.straksvoordeklas.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.