• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Ondernemers maken zich zorgen over onderwijs

Onderwijs is volgens ondernemers het belangrijkste waar de overheid zich in 2006 mee bezig moet houden. Dat blijkt uit een enquête die het blad Forum van VNO-NCW eind 2005 hield onder ruim 700 ondernemers over dertig ‘sociale kwesties’. Opvallend is dat de ondernemers zich nauwelijks zorgen maken over de arbeidsproductiviteit, criminaliteit, het arbeidsethos of de innovatie, maar juist focussen op het onderwijsniveau. Op nummer één van de beleidsprioriteiten staat het bestrijden van de uitval in het vmbo (genoemd door 40 procent), het aanpakken van het niveau van het onderwijs (25 procent) en de jeugdwerkloosheid (23 procent). Deze gemeenschappelijke zorg komt bij ondernemers van alle politieke kleuren voor: van VVD tot aan PvdA. ‘Het gaat immers bij het vmbo om zestig procent van onze beroepsbevolking’, is het argument van veel ondernemers om onderwijs zo hoog op de prioriteitenlijst te zetten. ‘Uitvallers worden de losers en probleemgevallen van de toekomst.’ Forum concludeert dat het onderwijs steviger moet worden: ‘Iedere leerling verdient het om stevig achter de broek gezeten te worden.’ Daarbij richten de pijlen van de ondernemers zich niet alleen op de overheid, maar ook op leraren. ‘Met name op roc’s ziet men dat de gemiddelde leraar niet in staat is de jeugd adequaat te begeleiden en op te leiden. Men is wars van vernieuwing en verandering.’ Docenten met verse praktijkervaring worden gemist. Daarvoor zijn wel investeringen nodig, beseffen de leden van VNO-NCW. ‘Hogere budgetten zijn in onderwijsland nodig.’

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.