• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Fpu-instroom verdubbeld

Het laatste kwartaal van 2005 hebben twee keer zoveel werknemers in primair en voortgezet onderwijs fpu (vervroegd pensioen) aangevraagd als in dezelfde periode van 2004: 1764 fte (2132 personen) tegenover 891 (1095 personen) Dat blijkt uit maandcijfers die pensioenfonds ABP heeft verstrekt.

Werknemers kozen ervoor om op de valreep nog onder de oude fpu-regeling in te tekenen op vervroegd pensioen. Alleen al in december 2005 stroomden 1003 fte (1226 personen) in de sector onderwijs (po en vo) de fpu in, vierenhalf keer zoveel als in de laatste maand van 2004. En ruim tweeënhalf keer zoveel als in november 2005.
Demografische ontwikkelingen, de groei van het fpu-potentieel, verklaren de toename slechts gedeeltelijk. Uit de cijfers van het Vut-fonds bleek het aantal fpu’ers als percentage van de doelgroep vorig jaar over de hele linie gestegen: in de sector onderwijs met 32 procent, in het hbo met 63 procent, bij het wetenschappelijk onderwijs met 119 procent. Over alle overheidssectoren is het aantal fpu’ers als percentage van de doelgroep in 2005 met meer dan de helft gestegen. In deze statistieken is in tegenstelling tot de maandcijfers ook de ‘doorstroom’ meegeteld: werknemers die van een gedeeltelijke naar een volledige fpu gaan.
Voorzitter Peter van der Wiel van het Vut-fonds noemt het opvallend dat met name in de leeftijdsklassen 56 tot zestig jaar sprake is van een forse stijging. Volgens hem “klinkt het effect door van de diverse sociale plannen die binnen overheid en onderwijs zijn getroffen onder invloed van de financiële taakstelling van het kabinet”.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.