• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Teveel uitkering ontvangen?

Het is mogelijk dat u dit jaar teveel uitkering op grond van de ww of de wao hebt ontvangen. Als dat het geval is, kan het raadzaam zijn om dat voor 31 december 2005 aan de uitkeringsinstantie UWV terug te betalen. Doet u dat later, dan moet u het bruto (en dus hogere) bedrag betalen. Dat schrijft de fiscale regelgeving zo voor. Maakt u het teveel ontvangen bedrag vr 31 december 2005 over, dan betaalt u het netto bedrag zonder loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dit verschil tussen netto- en brutobedrag kunt u overigens voor een deel terugvragen bij de Belastingdienst via uw aangifte inkomstenbelasting. Maar u bespaart uzelf deze rompslomp door het bedrag voor 31 december terug te betalen aan de uitkeringsinstantie.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.