• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur J. van Aken 
  • de Vereniging

 

Allochtonengroep zet nieuwe koers in

Met de opheffing van het onderwijs in allochtone levende talen (oalt) verdwijnt een belangrijk deel van het werk van de groep allochtonen van de AOb. Een goed moment om de doelstellingen te herzien. De groep gaat zich onder meer richten op integratie, intercultureel onderwijs en arbeidsvoorwaarden voor allochtone onderwijsmedewerkers.

Het doek voor de oalt-leerkrachten valt in augustus 2004. Aan de ene kant betekent het duidelijkheid voor de leden na jarenlang gesteggel, maar vooral betekent het werkloosheid, vertelt Çetin Yildirim, secretaris van de allochtonengroep. Ruim de helft van de 1340 voormalige oalt-leerkrachten is nu werkloos, blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van het ministerie. “Dus is de bewering van het ministerie dat het grootste deel voor het onderwijs behouden zou blijven geen werkelijkheid geworden”, zegt Yildirim.
Voor de allochtonengroep betekent de afschaffing van oalt het keerpunt. Onderwerpen als intercultureel onderwijs, de opkomst van zwarte scholen en het voorkomen van segregatie vragen aandacht. “We willen ons meer bezighouden met het onderwijs aan allochtone kinderen en de arbeidsvoorwaarden voor leden, de pensioenopbouw en aow bijvoorbeeld”, vertelt Yildirim. “Je hebt namelijk alleen recht op volledige aow als je vijftig jaar onafgebroken in Nederland hebt gewoond, dat geldt voor veel allochtonen niet.” Dat wil de groep aanpakken. “Als iemand op zijn 25ste naar Nederland komt, heeft dat de staat aan opleiding niks gekost en heb je een kant en klare arbeidskracht”, beargumenteert de secretaris. Om dezelfde reden bouwen veel leden ook geen volledig pensioen op. De groep wil dat probleem via de AOb en de FNV aankaarten bij het ministerie van Sociale Zaken.

Kansen
Op onderwijsvlak wil de allochtonengroep zich roeren over onder andere zwarte scholen, integratie, intercultureel onderwijs en veiligheid op school. De groep vindt zwarte scholen ‘maatschappelijk ongewenst’, maar nu ze er door grotendeels allochtone wijken en de witte vlucht zijn, moet je zorgen voor goede kwaliteit. “Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat een honderd procent zwarte school een volledig wit personeelsbestand heeft. Het is goed als de medewerkers een afspiegeling van de schoolpopulatie en wijk zijn, zodat leerlingen zich herkennen in leraren. Bovendien hebben allochtone leraren meer zicht op de culturele achtergrond van leerlingen en slagen ze er beter in contact te maken met de ouders”, vindt hij.
Vaak wordt gezegd dat die leraren er niet zijn. “Allochtonen moeten meer de kans krijgen om zich te scholen én om aan het werk te komen. We willen in overleg met pabo’s en lerarenopleidingen om meer mensen te interesseren voor deze opleidingen en afgestudeerden aan het werk te krijgen.”
Uit het oogpunt van sociale integratie stelt Yildirim dat mono-etnische scholen met bijvoorbeeld alleen Turkse of Marokkaanse leerlingen een punt van zorg zijn. “Met alleen Turkse leerlingen wordt het Nederlands alleen in interactie met de leerkracht gebruikt en dat taalaanbod is absoluut niet voldoende. Ik vind dat zulke scholen eigenlijk opgeheven moeten worden.”
De groep gaat advies geven aan het hoofdbestuur met de bedoeling dat hun ideeën beleid van de bond worden. De allochtonengroep heeft bestaansrecht, want het is efficiënter een groep te hebben dan volledig op te gaan in bijvoorbeeld sectorraden, denkt Yildirim. “Ons ledenaantal is stabiel gebleven na de afschaffing van oalt. Bovendien is het in de huidige maatschappij realistisch dat mensen zich allochtoon voelen. Misschien is het over tien jaar overbodig, dat hoop ik.”
Ook binnen de bond moet het wat anders, vindt de secretaris. “Je kan niet zeggen dat je wat wilt veranderen aan het personeelsbeleid op scholen en zelf een volledig blank huis hebben. De bond zegt er voor en van iedereen te zijn. Voor allochtonen is hij er, maar van nog niet.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.