• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Spuit elf

Het studiehuis en de tweede fase beheersen de gemoederen. De laatste weken lazen we weer veel kritiek op het studiehuis en de beperkte mogelijkheden voor het geven van vakkennis in de tweede fase. Ook in de Tweede Kamer spreken we hier regelmatig over.
In 2003 schreef ik een van mijn eerste columns in het Onderwijsblad over dit onderwerp. Daarin stelde ik, nog voor de evaluaties, de vraag of de boel rigoureus moest worden omgegooid. Veel mensen vonden dat de Kamer niet halsoverkop beslissingen moest nemen. Uiteindelijk heb ik – mede op basis van gesprekken met betrokkenen uit het onderwijs – in de Tweede Kamer voorgesteld om de profielcommissies een aantal opdrachten mee te geven om meer samenhang en verdieping in de profielen en de vakken te brengen. De profielcommissies waren samengesteld uit mensen uit het voortgezet en hoger onderwijs. Inmiddels hebben de commissies hun aanbevelingen neergelegd. Uit de reacties bleek dat het onderwijsveld hiermee goed uit de voeten kan. En de Kamer heeft hier al in grote lijnen mee ingestemd. Ik ondersteun de voorstellen van de profielcommissies dan ook van harte.
Tot onze verbazing lazen we vorige week echter in de krant dat de minister het opeens helemaal anders wil gaan doen en het mes gaat zetten in het studiehuis en de tweede fase. Dat had zij de Tweede Kamer in een brief laten weten. Bij navraag bleek dat we de krantenberichten zo moesten lezen dat de minister het er nu ook mee eens is. Met de profielcommissies dus. Maar dat was toch geen nieuws?
De verwarring is nu groot. Sommigen denken dat er weer hele nieuwe voorstellen komen en zijn bang dat alles weer op de schop gaat. Anderen denken dat zij na jarenlange pleidooien eindelijk gelijk krijgen en dat de tweede fase met het studiehuis verdwijnt.
Wat heeft de minister nu hiermee beoogd? Een balletje opgooien om te kijken of ze verder moet gaan dan de profielcommissies om zo een nieuwe visie op het onderwijs neer te zetten? Of was het inderdaad oud nieuws?
Dat laatste blijkt uit de nieuwste brief van de minister waarin zij zegt dat zij zich alleen heeft willen aansluiten bij de voorstellen die al in de Kamer liggen. Dat is dan wel een beetje de minister als ... spuit elf.
Wordt vervolgd.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.