• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur . Overige 
  • Column

 

School, werk of bijstand?

ďLiever de warmte van een baan, dan de kilte van een uitkering.Ē Frits Bolkestein, tien jaar geleden. Tegenwoordig krijgen voortijdig schoolverlaters een kille bijstand, in plaats van uitkering.
Recentelijk is de stand van zaken inzake het voortijdig schoolverlaten aan de Kamer gestuurd. De conclusie is dat er geen structurele vermindering is. Voortijdig schoolverlaten doet zich vooral voor in het vmbo en de eerste twee jaren van het mbo. Jongeren die we nu kwijtraken hebben we straks keihard nodig. De arbeidsmarkt vraagt steeds beter gekwalificeerde en geschoolde mensen.
Het percentage voortijdig schoolverlaters ligt nu op vijftien procent. Het streefcijfer over vijf jaar is acht procent. Het aantal voortijdig schoolverlaters is in 2002-2003 gedaald van 70.508 naar 63.849. Dat is een aardig resultaat, maar acht procent lijkt nu al onhaalbaar in 2010. Sterker nog, dit jaar komt het ministerie van Onderwijs uit op 64 duizend.
Uit de Nationale Rapportage Lissabonstrategie blijkt dat Nederland slechter scoort dan de omringende landen. Van de voortijdig schoolverlaters is tachtig procent tussen de zeventien en tweeŽntwintig jaar. Als ieder jaar grosso modo 60 duizend jongeren voortijdig schoolverlaten, hebben we in de afgelopen vijf jaar 300 duizend kanslozen op de arbeidsmarkt erbij gekregen.
Niet voor niets pleiten wij in onze vmbo-notitie Oog voor ongekend talent voor niet-vrijblijvende contracten met jongeren. Ook willen we een onderzoek naar de mogelijkheid tot verlenging van de leerplicht voor een bepaalde groep. Nadere invulling daarvan is in feite de afschaffing van de partiŽle leerplicht voor 17-jarigen en de invoering van de leer-werkplicht voor jongeren van achttien tot drieŽntwintig jaar. Dat betekent dat een jongere of op school zit of een betaalde baan heeft. Een bijstandsuitkering is er niet meer bij. Het kabinet heeft echter de huidige bijstandsjongeren buiten de doelgroep gelaten van haar beleid. Dat is voor de VVD onacceptabel. Wij houden vast aan de oorspronkelijke bedoeling. Ook de groep jongeren die nu in de bijstand zit, moet vallen onder de leer-werkplicht.
Verder moeten maatregelen voor verbetering van de sollicitatie- en beroepskeuzebegeleiding sneller worden doorgevoerd. Het bedrijfsleven moet nadrukkelijk betrokken worden bij de invulling van het onderwijsprogramma.
Natuurlijk moet je eerst denken en dan doen. Maar het doen moet nu wel gebeuren.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.