• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Stapelen

Het advies van de Onderwijsraad om het stapelen weer mogelijk te maken, lijkt op het eerste gezicht helemaal in strijd met de economische wetten. Sinds de jaren tachtig zijn er allerlei maatregelen genomen om het onderwijs efficiënter te maken. Geheel in lijn met het just-in-time-management in bedrijven werd voor onderwijs het motto ‘iedere leerling op de juiste plaats’. Zittenblijven werd tegengegaan met financiële prikkels, extra schooltijd (het kopjaar in het basisonderwijs en het vijfde leerjaar lbo) ontmoedigd. Wellicht, maar dat is een nog onbewezen stelling, heeft die tijdsruk de toeloop op het veel duurdere speciaal onderwijs versterkt. De Onderwijsraad grijpt terug op stapelen en omwegen om het doel van vijftig procent hoger opgeleiden te bereiken. Een verstandig advies, omdat de schoolcarrière van jongeren zelden via koninklijke wegen verloopt zoals in het de jaren tachtig werd gedacht. Daarvoor zijn ze te verschillend. Waar de een de snelweg neemt, heeft de ander de rust van de omweg nodig.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.