• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Polis kiezen is huiswerk doen

Eerst waren er de premies voor de individuele zorgverzekering. Daarna kwam het collectieve aanbod van vakcentrale FNV en verzekeraar Menzis. En toen kwamen ook nog de werkgevers ten tonele. “Teken eerst nog maar even niks.”

Nog een maandje, en het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering kunnen de geschiedenisboeken in. De invoering van de nieuwe zorgwet, een fundamentele en ambitieuze operatie voor het kabinet Balkenende-II, is in volle gang. De premies en pakketten zijn bekendgemaakt, de aanbiedingen van verzekeraars glijden in de bus.
Haast was geboden toen minister Hoogervorst een halfjaar geleden groen licht kreeg van de Eerste Kamer. Maar de berichten volgen elkaar deze weken in snel tempo op. Een maandje terug kwamen de verzekeraars met de premies naar buiten voor individuele verzekeringen, basisverzekering en aanvullende pakketten.
De basisverzekering is verplicht. Hoeveel zorg daaronder valt, is wettelijk bepaald. De crux zit hem in de aanvullende verzekeringen. Die hebben veel werknemers nodig om op een vergelijkbare polis uit te komen als nu. En zorgverzekeraars zullen ermee bewijzen dat ze van elkaar verschillen. Want het idee achter de nieuwe zorgwet was toch uiteindelijk dat kwaliteitsverbetering en prijsverlaging het gevolg zullen zijn van concurrentie en marktwerking. Voorlopig lijkt het er op dat veel verzekerden het vergelijkend polisonderzoek achterwege laten. Aan de keuzemogelijkheden kan het inmiddels niet meer liggen.
Achter de schermen is en wordt druk onderhandeld over collectieve regelingen. Bij bedrijven en instellingen en door gelegenheidsverbonden van individuele verzekerden die ook geïnteresseerd zijn in de maximaal te bedingen premiekorting van tien procent.
Vakcentrale FNV roffelde vorige week de trom. De 1,2 miljoen leden van haar bonden kunnen aanspraak maken op een collectieve verzekering die is afgesloten met zorgverzekeraar Menzis. Het is veruit de grootste collectieve overeenkomst die met een zorgverzekeraar is beklonken. En uiteraard geldt het aanbod ook voor leden van de AOb, met partner en kinderen.
Wat is er precies afgesproken? FNV-leden krijgen een korting van ruim vijf procent op de basisverzekering van Menzis, en negen procent op alle zes aanvullende verzekeringen (waaronder drie tandartspakketten). De premie voor een standaard (natura) basispolis komt daarmee uit onder de duizend euro: 996 euro per jaar, of 83 euro per maand, in plaats van 1050 euro. Daarnaast volgt er een extra korting van anderhalf procent als de premie in een keer voor een jaar wordt overgemaakt. Dat maakt het basisbedrag onder de streep 981 euro.
“We hebben niet alleen naar de premie gekeken”, zei FNV-vice-voorzitter Ton Heerts vorige week tijdens een persconferentie. “Het lijkt nu bijna met de dag stunten met de prijs. Maar Menzis werkt zonder winstoogmerk, dat spreekt ons erg aan.” Dus beslist geen forse premiestijgingen na 2006, een vrees die soms rond echoot? Menzis-bestuursvoorzitter Roger van Boxtel heeft geen glazen bol in de la, maar zei dat de verzekeraar geen “rare bokkensprongen” zal maken. “Ik denk dat we op een hele stabiele wijze door kunnen.”

Kerstmijmeringen
FNV-leden krijgen een dezer dagen een brief in de bus. “De strekking zal vooral zijn: teken nog even niks”, aldus Heerts. “Er komt zoveel op de mensen af.”
In elk geval een aanbod van de huidige zorgverzekeraar, voor 16 december. De collectieve Zilveren Kruis/Achmea-regeling waarvan zo’n achttienduizend leden van de AOb gebruik maken, wordt beëindigd. Zilveren Kruis/Achmea, sinds jaar en dag collectieve verzekeraar van de AOb, zal haar klanten uiteraard ook een nieuw bod doen, nu zonder bondslogo.
Daarnaast is er door werkgeverscollectieven druk gesleuteld aan gemeenschappelijke afspraken. Door de Bve-raad, bijvoorbeeld. In het kersverse cao-onderhandelaarsakkoord voor de bve-sector is deelname aan een eigen collectieve zorgverzekering gekoppeld aan een aanvullende werkgeversbijdrage van maximaal 130 euro bruto per jaar. Ook de Hbo-raad zint er op de werknemers in het hoger beroepsonderwijs gelijk met de nieuwe cao een collectieve verzekering aan te bieden, ook voor het eerst. In het basis- en voortgezet onderwijs hebben de werkgevers zich niet aan een collectieve regeling gewaagd.
Het was een gereken aan de keukentafel de afgelopen maanden: nieuwe cao’s, nieuwe pensioenregelingen, nieuwe verlofspaarregeling, nieuwe zorgverzekering, nieuwe compensatietoeslagen. Niet verwonderlijk dat het alom klinkende devies als een grammofoon wordt herhaald: Pas begin volgend jaar zullen de inkomenseffecten van al die veranderingen écht duidelijk worden.
Premies zijn niet de enige graadmeter voor de poliskeuze. Inhoud van de polissen, eventuele acceptatievoorwaarden bij aanvullende pakketten, kwaliteit en dekking van de verzekeraar zijn net zo belangrijk. “Mensen moeten goed afwegen met welke verzekeraar ze in zee gaan. Halsoverkop beslissen is niet nodig”, aldus dagelijks AOb-bestuurder Ton Rolvink.
Op 1 maart 2006 moet de knoop doorgehakt zijn. Wie er op 1 januari nog niet over uit is, wordt automatisch verzekerd volgens het aanbod van de huidige zorgverzekeraar. In de daaropvolgende twee maanden kan de lopende verzekering desgewenst nog beëindigd worden. Uiterlijk 1 mei moet de nieuwe zorgverzekering in kannen en kruiken zijn. FNV-bestuurder Heerts: “Er is genoeg stof om onder de kerstboom bij na te denken.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.