• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

AOb wint kort geding 

Islamitisch bestuur moet wet uitvoeren

De Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (SIBA) moet van de rechter de Wet medezeggenschap uitvoeren. Het bestuur moet inzage geven in de financiën en in de plannen voor de scholen.

De AOb had namens de medezeggenschapsraden van basisscholen El Faroeq Omar en Abraham el Khaliel een kort geding aangespannen. Het uiterste redmiddel, want het bestuur liet het op alle fronten afweten. Anderhalf jaar proberen de medezeggenschapsraden al in gesprek te komen met het bestuur over bijvoorbeeld het personeelsbeleid. Er staan teveel onbevoegden voor de klas. Verder zouden er plannen zijn voor een fusie met een ander bestuur waar de raad niet over geïnformeerd werd, dat gold ook voor het aanstellen van directieleden. “Het gaat hier niet om de koffieautomaat”, zo liet advocaat Frans Lathouwers van de AOb tijdens de zitting weten “maar om wezenlijke zaken die personeel en ouders aangaan.” De rechter stelde hem in het gelijk. Het bestuur moet nu binnen een maand een directiestatuut opstellen en de medezeggenschapsraden informeren over het personeelsbeleid, de mogelijke fusieplannen en de financiële stand van zaken. Het gerucht gaat dat de SIBA grote financiële reserves heeft, terwijl in de scholen de meest noodzakelijke dingen niet aanwezig zijn. Leerkrachten kopen zelf gummetjes, puntenslijpers, bordmagneten en papier omdat ze anders niet kunnen werken. Ouders hebben onlangs nog nieuwe matten gekocht, omdat de versleten exemplaren slecht waren voor de kinderen met chronische longaandoeningen. Het verweer van de stichting dat het bestuur nieuw is en nog geen tijd heeft gehad voor het maken van jaarverslagen en personeelsplannen, deed de rechter af als niet valide. In het vonnis van de rechter is een dwangsom opgenomen van 250 euro per dag met een maximum van 100 duizend euro, als het bestuur alsnog in gebreke blijft.
Advocaat Lathouwers noemde de uitspraak van de rechter ingrijpend. “De rechter heeft het onderwijs een goede dienst bewezen met de verplichting om de Wet medezeggenschap uit te voeren. Ik denk dat dit voor de ouders en voor het personeel een goede zaak is.” Volgens Lathouwers blijkt hieruit dat medezeggenschapsraden via de rechter het gebrek aan kwaliteit van hun school kunnen aankaarten. “Er was op die school van alles mis en dat had direct gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Nu blijkt dat personeel daarvoor niet alleen bij de minister hoeft aan te kloppen, maar ook naar de rechter kan stappen.”

Duistere figuren
AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen vindt het heel waardevol dat de rechter bepaalde dat de medezeggenschapsraad ook instemming moet geven bij het aanstellen van mensen in functies die vergelijkbaar zijn met een schoolleiding. “In dit geval gaat het om een adviseur die een mandaat had van het bestuur. Een hele vage functie dus, maar die persoon bepaalde wel wat er op school gebeurde. Het komt wel vaker voor - van die duistere figuren die niet officieel op de loonlijst staan, maar wel van alles te zeggen hebben. Officieel heeft een medezeggenschapsraad niets te zeggen over dergelijke mensen, nu heeft de rechter dus bepaald dat er ook in zo’n geval inspraak moet zijn.” Verheggen bezocht een van de twee basisscholen en sprak met het personeel en de ouders. “Het klopt dat er een enorme vertrouwensbreuk is met het bestuur. Niemand kent de bestuursleden, dat er twee mensen inzitten die van een ander islamitisch bestuur zijn, is natuurlijk ook niet goed voor het vertrouwen.” De AOb-bestuurder vindt de SIBA een schoolvoorbeeld van goedwillende amateurs waar het personeel en de scholen de dupe van zijn geworden. “Bij het besturen van een school komt heel veel kijken, de tendens om steeds meer ouders in de besturen te willen hebben, is volgens mij daarom ook niet goed. Personeel heeft recht op een professioneel bestuur.”
Volgens Verheggen heeft het kort geding er al voor gezorgd dat er nu allerlei stukken los komen van het bestuur. “Mochten ze ten slotte het vonnis van de rechter niet uitvoeren, dan gaan wij zeker die vastgestelde dwangsom toepassen. Ik hoop dat het niet nodig is, want het is allemaal al pijnlijk genoeg. Het is natuurlijk van groot belang dat het vertrouwen van het personeel en de ouders in het bestuur hersteld wordt.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.