• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

De partijraad van de VVD kiest voor de middenweg in een schoolstrijd die door het erelid Hans Wiegel en het Kamerlid Ayaan Hirsi Ali is ontketend. De partij wil de vrijheid van onderwijs, vastgelegd in artikel 23 van de grondwet, niet afschaffen. Wel eist de VVD dat alle scholen zich aan de Nederlandse rechtsorde onderwerpen en actief bijdragen aan de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving.
De Volkskrant, 28 november

De hogescholen NHL en CHN in Leeuwarden onderzoeken vergaande samenwerking of zelfs fusie van hun ondersteunende diensten. Het gaat onder andere om de administratie, de inkoop en de technische dienst. In totaal werken er ruim driehonderd mensen. De opleidingen van de hogescholen blijven buiten het onderzoek.
Leeuwarder Courant, 26 november

Oppositiepartij PvdA slaat alarm over scholen die noodgedwongen het extra geld en hun tijd voor zorgleerlingen moeten gebruiken voor het schrijven van behandelplannen en eindeloos vergaderen. Volgens PvdA-Kamerlid Lia Roefs worden de scholen in het voortgezet onderwijs zo bedolven onder de regeltjes, dat zij bijna geen middelen meer overhouden voor de kinderen die extra hulp nodig hebben.
De Telegraaf, 26 november

“Niet de leerling moet centraal staan in onderwijs, maar de pedagogische relatie waarin kennisverwerving plaatsvindt. Het is een idiote gedachte dat leerlingen die nog geen intellectuele bronnen ter beschikking hebben, zelf zouden bepalen wat ze leren. Ze moeten juist in de school die bronnen ontwikkelen, om later als volwassenen zo vrij mogelijk te kunnen kiezen.”
Kennissocioloog Michael Young, NRC Handelsblad, 26 november

Veel mbo-leerlingen lopen tijdens hun stages de kantjes er vanaf, aldus een onderzoek bij erkende leerbedrijven. Ze zouden weinig anders doen dan gamen en chatten. Ook irriteren ze de werkgever met naveltruitjes, tatoeages en piercings. Mbo-scholen in het noorden kaatsen de bal terug: “Stagiairs moeten begeleid worden, maar bij steeds meer bedrijven is daarvoor de werkdruk te hoog.”
Dagblad van het Noorden, 25 november

Hogeschool Inholland biedt nieuwe pabo-studenten vanaf volgend jaar tien extra lessen in rekenen en taal aan. De studenten kunnen de lessen volgen, nog voor ze aan de opleiding tot basisschoolleraar beginnen. De hogeschool ziet zich hiertoe gedwongen door het grote aantal studenten dat zakt voor de reken- en taaltoets aan de start van het eerste studiejaar. Alle pabo-studenten moeten bij het begin van hun studie slagen voor de reken- en taaltoets. Op de hogeschool Inholland lukt dit zeventig tot tachtig procent niet.
De Gelderlander, 24 november

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.