• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Nieuwe cao voor hbo

Een loonsverhoging van 1,6 procent in april volgend jaar en 0,8 procent een jaar later. Dat is een van de hoofdpunten in de nieuwe cao voor het hoger beroepsonderwijs, die zal lopen tot augustus 2007.

Het onderhandelaarsakkoord is een vervolg op de kortlopende cao die in mei werd afgesloten. Naast de loonontwikkeling was de nieuwe zorgverzekering een belangrijk onderdeel van de afspraken. De Hbo-raad heeft een collectieve regeling met verzekeraar Zilveren Kruis/Achmea bereikt voor werknemers, gepensioneerden en studenten.
Alle werknemers in het hbo krijgen een jaarlijkse ziektekostencompensatie van maximaal driehonderd euro bruto (bij volledig dienstverband). Wie deelneemt aan de collectieve aanvullende zorgverzekering, krijgt 55 euro nettokorting op de premie. AOb-bestuurder en onderhandelaar Gerrit Stemerding noemt het een prima pakket.
Verder wordt de bestaande sop-regeling (seniorenregeling waarbij werknemers tegen inlevering van salaris minder kunnen gaan werken) ingepast in bredere beleidsafspraken over verlofvoorzieningen die met de nieuwe cao in augustus 2007 ingaan. “Het gaat om afspraken die op de verschillende leeftijdscategorieën, zullen worden afgestemd. Levensfasebewust wordt dat genoemd. Waar je aan moet denken? Jongere werknemers die meer uren voor coaching krijgen bijvoorbeeld. Of oudere werknemers die wat salaris inleveren om minder te kunnen werken, zoals nu met de sop-regeling al kan”, aldus Stemerding.
Over die regeling gaan bonden en werkgevers komend jaar in gesprek. Ook over de gevolgen van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet (wia) en de veranderingen in de werkloosheidswet moeten de partijen nog om tafel. In januari beslist de sectorraad hbo of het onderhandelaarsakkoord wat de AOb betreft wordt omgezet in een definitief akkoord.

Informatiebijeenkomsten worden in december gehouden. Meer daarover op www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.