• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Uitslag peiling

D66-Kamerlid Ursie Lambrechts wil dat slechte scholen eerder onder curatele worden gesteld en ‘straf krijgen’. Een standpunt dat het onderwijsveld flink verdeelt. De helft van de 715 deelnemers aan de peiling op de website is vóór eerder ingrijpen. De andere helft vindt dat scholen eerst gelegenheid moeten hebben om orde op zaken te stellen.

Moeten slechte scholen straf krijgen?

Prima, voor de onderwijskwaliteit is eerder ingrijpen nodig 49%

Slecht, school moet kans krijgen op verbetering 51%

Nieuwe peiling

Wilt u een dresscode?

Opnieuw is een dresscode voor het onderwijs nieuws. Jongens met grove teksten op hun kleding, meisjes met naveltruitjes die wel erg weinig verhullen. Beide leiden al jaren tot discussie en bij scholen ligt de vraag of het niet tijd wordt voor kledingregels.

Ja, vrijheid te ver doorgeschoten
Nee, maak je niet druk

Surf naar www.aob.nl met uw kledingadvies

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.