• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Regels voor zelf opleiden

Steeds meer scholen leiden toekomstige leraren zelf op. Ze proberen zich hiermee het voorspelde personeelstekort van het lijf te houden. Ook willen ze een grotere rol spelen in de scholing van leraren. Volgens het advies Leraren opleiden in de school van de Onderwijsraad is het de hoogste tijd om vast te leggen waaraan schoolgebonden opleidingstrajecten moeten voldoen.

Het opleiden in de school is een nieuwe mogelijkheid waarbij studenten werken en leren combineren. Nu zijn er voor deze vorm geen voorwaarden geformuleerd. Om de kwaliteit te garanderen is dit wel noodzakelijk, stelt de Onderwijsraad in een advies dat eind november is aangeboden aan de minister van Onderwijs.
Elke school die zelf leraren opleidt, moet samenwerking zoeken met een lerarenopleiding en zelf een deskundige opleidingsfunctionaris in huis hebben. De lerarenopleidingen en de beroepsgroep moeten voor deze functionaris een bekwaamheidsprofiel ontwikkelen.
De Onderwijsraad vindt het belangrijk dat studenten ervaring opdoen in gevarieerde situaties. Voor de inzetbaarheid van toekomstige leraren is het beter dat het opleidingstraject niet in een specifiek schooltype of een bepaalde schoolfase wordt gevolgd.
Het is belangrijk dat studenten over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken. De afgelopen 25 jaar is hier volgens de Onderwijsraad steeds minder aandacht voor. Daarom moet de inhoud niet alleen bij schoolgebonden opleidingstrajecten, maar ook bij de tweedegraads lerarenopleiding en de pabo meer worden benadrukt.
Verder wil de Onderwijsraad voorkomen dat studenten in het schoolgebonden opleidingstraject worden ingezet om vacatures op te vullen. Dus moet de functie van leraar-in-opleiding een plaats krijgen in het functiebouwwerk van de school. Wanneer de student het opleidingstraject heeft doorlopen, moet hij ‘transparant’ beoordeeld worden. De raad bedoelt hiermee dat opleiden en beoordelen van elkaar gescheiden moeten zijn en adviseert een deskundige van de lerarenopleiding bij de beoordeling te betrekken.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.