• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Geschil over wao

Werkgeversorganisaties in het onderwijs streven naar zo min mogelijk bovenwettelijke toelagen in de wia, de nieuwe wao. De vakbonden hebben hierover een geschil aangespannen bij de arbitragecommissie. Zij willen de toelagen behouden.

Per 1 januari 2006 gaat de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) in. Deze wet is de opvolger van de wao en gaat gelden voor iedereen die vanaf januari 2004 ziek is en wordt afgekeurd of arbeidsongeschikt wordt verklaard. Bij onderwijs en overheid bestond altijd een aantal bovenwettelijke regelingen, zoals de herplaatsingstoelage, het invaliditeitspensioen, premievrije opbouw voor ouderdomspensioen en suppletie voor werkloze arbeidsongeschikte werknemers. Deze regelingen blijven bestaan voor de huidige wao’ers. De bonden willen voor werknemers die straks onder de wia vallen, de wettelijke aanspraken aanvullen met een aantal vergelijkbare bovenwettelijke regelingen. De werkgevers bij overheid en onderwijs denken aan zeer beperkte aanvullingen. Hierdoor zijn de onderhandelingen over het aanpassen van de regelingen vastgelopen.
Bovendien hebben de werkgevers volgens de bonden geen open en reëel overleg gevoerd. Zij zijn pas zeer laat met hun minimale inzet gekomen, terwijl de bonden al in februari hun wensen op tafel hebben gelegd. Alles bij elkaar reden voor de bonden om een geschilprocedure aan te spannen bij de arbitragecommissie-De Ruiter. Partijen hebben aangedrongen op spoed. Door de opstelling van de werkgevers is het nu voor het ABP niet mogelijk om een bovenwettelijke regeling per 1 januari 2006 uit te voeren voor degenen die onder de wia gaan vallen. Voor de oude wao’ers blijven de bestaande regelingen gewoon doorlopen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.