• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

AOb akkoord met cao primair en voortgezet onderwijs

Leden en sectorbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben zich akkoord verklaard met de nieuwe cao voor deze onderwijstypen. Op de verschillende bijeenkomsten in het land spraken 200 leden hun oordeel uit over het akkoord, dat een salarisverhoging inhoudt van 2,4 procent tot en met begin 2007. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd, komt er 360 euro voor de zorgverzekering en een extraatje van 200 euro op de dag van het onderwijspersoneel. Hoewel het ministerie van Onderwijs voor 2005 inzette op de nullijn, lukte het de AOb samen met de andere bonden om uit te komen op 1 procent voor dit jaar. Voor de leden op de bijeenkomsten en de sectorbesturen van primair en voortgezet onderwijs, bleek dat een acceptabel resultaat.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.