• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Opmars van managers

Het aantal managementfuncties in het voortgezet onderwijs en de bve groeit. Bovendien komen deze managers in hogere salarisschalen terecht. Dat blijkt uit de aandachtsgroepenmonitor van het ministerie van Onderwijs over de jaren 2002 tot en met 2005.

Opvallend is de snelle stijging van het aantal bovenschoolse managers in basis- en voortgezet onderwijs. In de bve loopt inmiddels een klein leger van bijna tweehonderd interim-managers rond en is het totaal aantal managementfuncties in drie jaar tijd met twintig procent gestegen.
Een analyse van de cijfers in de aandachtsgroepenmonitor wordt later deze maand gepubliceerd. De kale getallen staan al wel op www.aandachtsgroepen.nl. Daaruit wordt duidelijk dat er flink beweging zit in aantal en soort managementfuncties en dat de salarissen over de hele breedte stijgen.
In het basisonderwijs blijft de hoeveelheid bazen stabiel. Er zijn in vier jaar tijd iets minder directeuren en adjuncten gekomen, maar het aantal bovenschoolse managers is met bijna de helft gegroeid tot 1267. In die groep valt een forse salarisstijging te constateren. Was het in 2002 normaal voor bovenschoolse managers om schaal 10, 11 of 12 te krijgen, inmiddels zitten de meesten in 11, 12 of 13, terwijl 14 eveneens flink groeit. Gewone directeuren krijgen ietsje meer dan voorheen.
In het voortgezet onderwijs zakt het aantal gewone directeuren en adjuncten. De groep bovenschoolse managers daarentegen neemt van bijna nul in 2002 toe tot 322 fulltime banen in 2005. Daarnaast is er nog een stijging van 43 procent bij de ‘overige directiefuncties’: functies bij bestuursbureaus en locatiemanagers. Zo groeit in totaal het aantal managers in het voortgezet onderwijs met drie procent.
De cijfers maken ook zichtbaar dat het aantal functies in de hogere salarisschalen oploopt. Zo nam het aantal directeuren in schaal 16 toe met vijf procent. Aan die stijging lijkt nog geen einde te zijn gekomen. De AOb constateert bijvoorbeeld in zijn fuwa-onderzoek (zie pagina 12) dat dit jaar de helft van de directiesalarissen voortgezet onderwijs opnieuw omhooggaat.
Op de roc’s en vakscholen is tussen 2003 en 2005 sprake van een ware managementexplosie: twintig procent. De groei zit vooral in het legertje interim-directeuren dat de roc’s overspoelt: in 2003 waren dat maar 23 fulltime banen, in 2005 telde OCW er 196. Bij de bve zit ook een lichte opwaartse druk in de salarissen.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.