• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Succes en tegenslag bij behoud ID-banen

In het hele land wordt in gemeenten gevochten voor het behoud van ID-banen in het onderwijs. De gemeente Twenterand (Vriezeveen en Den Ham) wil een punt zetten achter de subsidiëring . In Hengelo tast juist een aantal schoolbesturen in eigen buidel om ID’ers binnen boord te houden. De gemeenteraad in Achterkarspelen nam een motie aan om ongeveer 50 ID’ers onder te brengen bij een pool die mensen uitleent. Deelnemers aan die permanente voorziening krijgen een tijdelijk contract voor één of twee jaar. In Smallingerland (Drachten) heeft de rechter besloten dat ID’ers voorlopig bij de scholen kunnen blijven. Bij het verminderen van de aantallen ID’ers wilde de gemeente wel op andere plaatsen mensen handhaven “die bijdragen aan de realisatie van gemeentelijke doelstellingen”, maar daar hoorde het onderwijs volgens B&W niet bij. Voor dat verschil, zo maakte de rechter duidelijk, was geen enkele redelijke aanleiding en dus moet ook onderwijs in Smallingerland gebruik kunnen blijven maken van ID’ers.
“Landelijk zien we een verschuiving”, aldus Joop Kraan, beleidsmedewerker ondersteunend personeel van de AOb. ‘Gemeenten beseffen eindelijk wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van deze arbeidsplaatsen bij hun scholen. Conciërges die wegvallen, geen klassenassistenten meer. En ouders gaan nu ook hun stem roeren.”
Onder Rotterdamse ID’ers in het onderwijs is begin april onrust ontstaan over een brief van de werkgevers met de mededeling dat ze in het risicodragend deel van de formatie van hun school worden geplaatst, met als mogelijke consequentie dat ze in de tweede helft van 2006 op straat komen te staan. De bonden zullen Rotterdamse ID’ers oproepen woensdag 27 april het werk neer te leggen en in het zwart naar de Coolsingel te komen, wanneer de gemeente voet bij stuk houdt om geen werkgarantie voor de ID-banen te geven. Het definitieve besluit om actie te voeren valt kort voor het verschijnen van dit nummer van het Onderwijsblad tijdens en ledenraadpleging. AOb-onderhandelaar Marlieze Warnaar acht de kans op acties groot. (AK)

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.