• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur . Overige 
  • Het juridisch probleem

 

Spoedeisend

Ik heb steeds meer moeite om mijn nevenbetrekking te combineren met mijn werkzaamheden op school. Enkele jaren geleden heb ik met de schoolleiding afgesproken dat ik nooit op vrijdag les geef. Mijn bijdrage bestond eruit dat ik mijn benoeming terugbracht met vijf uur. Hier stond uiteraard geen financiële compensatie tegenover. Nu ziet het er naar uit dat ik na de vakantie toch op vrijdag zal worden ingeroosterd. Ik ben het daar niet mee eens. Gesprekken met de schoolleiding hebben niets opgeleverd, terwijl ik over vier weken ingeroosterd ben op vrijdag. Hierdoor kom ik in de problemen.

Als het om een spoedeisende zaak gaat, kan zowel in het openbaar als bijzonder onderwijs een zogenoemde voorziening gevraagd worden aan de rechter. Als u in het bijzonder onderwijs werkzaam bent, kunt u zich tot de kantonrechter wenden of tot de president van de rechtbank. In het openbaar onderwijs is de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, tot oordelen bevoegd. Deze procedures kunt u in feite niet zonder professionele juridische bijstand voeren. De AOb heeft deze kennis in huis. Een waarschuwing is echter op zijn plaats. Belangrijk is natuurlijk de vraag of uw zaak kans van slagen heeft, maar ook moet u zich realiseren dat geen enkele arbeidsverhouding beter wordt van procedures. Soms zijn ze onvermijdelijk, beter is om in overleg met schoolleiding of bestuur tot een oplossing te komen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.