• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur J. van Aken 
  • de Vereniging

 

Pr-consulent

Vijf pr-consulenten heeft de bond, in elk rayon een. Hun belangrijkste taak is het organiseren van de voorlichting over de bond en het leraarsvak op alle lerarenopleidingen. De honger naar praktijkverhalen is groot, merkt Annemarie Bouwsma, consulent in rayon Zuid. “Laatst vroegen een paar meisjes: hoe gaat het nou bij u in de klas?”

In augustus vult Bouwsma twee weken met het bellen van pabo’s en lerarenopleidingen met de vraag of ze dit studiejaar belangstelling hebben voor voorlichting aan de vierdejaars en soms ook derdejaars studenten. Ze plant het bezoek in en probeert als het even kan mee te gaan met de vakbondsconsulent die de voorlichting geeft. “Ik vertel bij wijze van inleiding wat de bond is en doet, zorg dat er voorlichtingsmateriaal is en uiteraard een inschrijfformulier om lid te worden”, zegt Bouwsma.
De vakbondsconsulent gaat vervolgens wat specifieker in op zaken als bijvoorbeeld de rechtspositie van een lio-stagiair en ziektekosten. “En het salaris willen ze altijd weten”, lacht ze. Naast de vakbondsconsulent heeft Bouwsma een bezoek van een beginnersconsulent in de aanbieding. “Ze geven twee workshops, over orde houden en over omgaan met je collega’s.”
Anderhalf jaar geleden begon ze met het pr-werk en het werpt zijn vruchten af. Ze vertelt dat het aantal studentleden in de provincies Noord-Brabant en Limburg aanzienlijk gestegen is. “In het begin waren nog een paar witte vlekken. Het is gelukt om bij alle lerarenopleidingen in Noord-Brabant en Limburg binnen te komen. Alleen moet je bij de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs apart de vakcoördinatoren overhalen en dat is nog niet overal gelukt.”
Ze vindt het leuk werk. “Natuurlijk speelt daarbij mee dat ik het belangrijk vind om de bond te promoten. Hoe meer leden, hoe meer je in de melk te brokkelen hebt”, verklaart ze.
Het leuke aan het werk vindt ze het contact met de mensen. Natuurlijk heeft ze dat ook wel met de kleuters op de De School Mühring in Dordrecht waar ze met veel plezier werkt. “Maar de afwisseling met pabo-studenten is leuk. Laatst vroegen een paar meisjes: hoe gaat het nou bij u in de klas? Je merkt hoe enthousiast ze zijn en je kunt ze vertellen hoe het in de praktijk gaat.”
Maar ze doet nog meer. Op de nieuwe ledendag ontvangt ze bijvoorbeeld de bezoekers. “Het is belangrijk dat je even je gezicht laat zien.” Als er beurzen zijn, zorgt ze dat er een AOb-stand bemand is. Van Q-primair voor directeuren in het basisonderwijs bijvoorbeeld, maar ook de Kindvakbeurs. “De bedoeling is zo de naamsbekendheid van de AOb te vergroten.” Op het rayonkantoor zorgt ze samen met de secretaresse dat de voorraad brochures en promotiemateriaal op peil blijft.
Ook bij acties is ze present. “In oktober stond ik op het Museumplein folders uit de delen”, vertelt ze. “En op de NOT heb ik laatst twee dagen broodjes staan smeren, hartstikke gezellig.” Dat klinkt als een drukke baan voor 8 uur per week. “Daar kom ik regelmatig bovenuit, maar er staan rustige weken tegenover.” Bouwsma’s volgende activiteit is om begin juni zoveel mogelijk beginners en studenten naar de AOb-livedag voor starters in het onderwijs te krijgen.

Informatie over voorlichtingsbijeenkomsten op een opleiding of aanwezigheid van de AOb op manifestaties in rayon Zuid: jbouwsma@chello.nl. Aanvragen voor voorlichtingsbijeenkomsten in andere rayons via voorlichting@aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.