• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Onderzoek dienstverlening AOb

Een verbeterde dienstverlening; een centrale ingang waar leden met al hun vragen en verzoeken terechtkunnen en waar ze snel en adequaat geholpen worden, dat was de reden om eind 2003 het Informatie en Advies Centrum (IAC) op te richten. Met één telefoonnummer (0900-4636262), één mailadres (info@aob.nl) en één postadres (Postbus 2875, 3500 GW Utrecht). Daarnaast werden de openingstijden verruimd, zodat leden vanaf dat moment met alle juridische en andere vragen elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bij het IAC terecht konden. Eén centrale ingang dus voor alle vragen.

“Inmiddels draait de afdeling op volle toeren en hebben we zelf het idee dat we de leden op een goede manier helpen”, aldus Eugenie Keizer, coördinator van het IAC. “Maar alleen ons eigen gevoel hierover is niet voldoende. Belangrijker is te weten wat de leden van onze dienstverlening vinden, zodat we onze service waar mogelijk verder kunnen verbeteren. We stellen de mening van onze leden erg op prijs.”
Medio april gaat daarom een onderzoek van start dat inzichtelijk moet maken over welke aspecten de gebruikers van de dienstverlening van het IAC meer of minder tevreden zijn. Hierbij kunt u denken aan de bereikbaarheid van het IAC, de wachttijd, de snelheid van het antwoord, het nakomen van afspraken, de beleefdheid en vriendelijkheid van de medewerkers.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Effectory, een gerenommeerd onderzoeksbureau op het gebied van klanttevredenheid. Zij zorgen voor een valide vragenlijst waardoor met de uitkomsten van het onderzoek de dienstverlening straks echt kan worden verbeterd. “We hebben ervoor gekozen leden die in april en mei gebruik maken van onze dienstverlening niet meteen tijdens het telefoongesprek of via de e-mail lastig te vallen met vragen”, verklaart Eugenie Keizer. “We sturen een aantal van deze leden via de post een enquête toe. Iedereen kan dan op zijn gemak de vragenlijst invullen, op papier of via de speciaal ingerichte webportal.”
Eugenie Keizer hoopt dat veel van de aangeschreven leden hun mening over de dienstverlening van het IAC zullen geven door de vragenlijst in te vullen. “Alleen dan kunnen we er voor zorgen dat de kwaliteit van onze dienstverlening voldoet aan de wensen van onze leden”.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.